+10° - +31°
Nincs front

Orvos Válaszol

Nem tudom kategória

A férjem igényelheti e( és megkapja e )az aktiv koruak ellátását, ha én tanfolyamos vagyok???

A férjem igényelheti e az aktiv koruak ellátását( 22 800 ft), ha én jelenleg tanfolyamos vagyok( 79 000 ft)??

A tanfolyam összege rendes jövedelemnek számit ebbe az esetbe?

Megkapja e a férjem az aktiv koruak ellátását, ha nekem 79 000 ft a tanfolyam után járó összeg?,

Nagyon várom válaszát! köszönöm.

Válasz:

Tisztelt Kérdező! KORMÁNYHIVATALOK Budapest Főváros Kormányhivatala Járások Aktív korúak ellátása Budapest Főváros Kormányhivatala Hírek Dokumentumok Elérhetőségek, szervezet Közérdekű adatok Tájékoztatás álláskeresőknek Lakástámogatás Családtámogatások Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok Integritás Áldozatsegítő Szolgálatok Rólunk Kerületi (Járási) Hivatalok Budapesti Kerületi Hivatalok Budapesti Kormányablakok Központi Okmányiroda NAV Pontok Budapesten Aktív korúak ellátása 2019. január 14. 11:34 Letölthető anyagok az ellátás igényléséhez Érintett szervezeti egység: Kerületi hivatalok hatósági osztályai Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály/Szociális és Gyámügyi Osztály Milyen ellátás az aktív korúak ellátása? Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Két típusa van: 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás Hol található az aktív korúak ellátásának igénylésére szolgáló kérelem-nyomtatvány? A kérelem-nyomtatvány INNEN letölthető. A kérelem-nyomtatvány kötelező melléklete a vagyonnyilatkozat, amely szintén letölthető INNEN. A nyomtatványok papír alapon elérhetők valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál. Hol lehet a kérelmet benyújtani? Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a következő helyeken nyújtható be: kérelmező lakcíme szerint illetékes kerületi (járási) hivatalnál, bármely kormányablaknál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújtható. Ki jogosult az aktív korúak ellátására? Az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött,vagy akinek esetében a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 3 hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2020-ban 25.650,- Ft) és vagyona nincs. tehát ha kettőjük jövedelme összesen nem haladja meg az 51300.-Ft-ot- akkor igényelhető.

Ismerje meg szakértőinket!