+10° - +31°
Nincs front

Orvos Válaszol

Szakértői adatlap

Székelyhídi Béla - egészségbiztosítási szakértő

Székelyhídi Béla

136 kérdésre válaszolt

Kategóriái: jogi kérdések

Szakterülete: jogi kérdések

Kérdezek tőle

Bemutatkozás

Hivatásos egészségbiztosítási szakértő vagyok. Diplomámat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen (akkor még ez volt a megnevezés) szereztem – négy évig, egészségbiztosítási jogot, polgári jogot, társadalomegészségügyi ismereteket, egészségügy finanszírozást, - élettant, kórélettant, diagnosztikai eljárásokat, terápiás eljárásokat, pszichológiát, szociológiát, gerontológiát – stb.(orvosi ismereteket) – tanultam, ezekből szigorlatoztam, majd záróvizsgáztam. Betegségével kapcsolatban, amiről lehet – tájékoztatom, amely kérdés szakorvosi választ igényel, a megfelelő szakorvos szakértő kollégához irányítom. Egészségbiztosítással kapcsolatos problémája esetén tájékoztatom – ha ügye bíróság elé került, abban csak a bíróság felkérése alapján tudok eljárni. Legyen bizalommal – én a betegek érdekeit képviselem.

136 kérdésre válaszolt:

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Rehabilitáció és segítség kérése

Tisztelt Huszár Diána Tünde! A leírtak már sajnos túlhaladják az egészségügyi vonzatú határokat. Panaszára csak a jogszolgáltatás tud segítséget nyújtani. A jogi út első fázisa, hogy az ügyet ismertetve feljelentést tesz. Tisztelettel Székelyhidi Béla egészségbiztosítási szakértő 3142/2009/EFIK Bp. 2021.05.21. 07:54

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Táppénzellátás

Tisztelt Dalma Sarik! Természetesen igen. Mielőbbi teljes egészséget kívánok - és Boldog Húsvéti Ünnepet! Tisztelettel Székelyhidi Béla egészségbiztosítási szakértő Bp.2021.03.28. 09:08

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Leszázalékolás

Tisztelt Bíróné Nagy Katalin! Leírt egészségügyi problémái kezelhetők, ezek nem alapozzák meg a leszázalékolást. Emiatt az Ön helyében nem keresnék más háziorvost, egyébként a háziorvosok ellátandó területi körzete meghatározott. Sajnálom, de ügyében nem tudok indokot szolgáltatni ahhoz, amit el szeretne érni. Tisztelettel Székelyhidi Béla egészségbiztosítási szakértő. Bp.2020.12.10. 06:44

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Adókedvezmény a nyitott gerinccel születetteknek.

Tisztelt Kérdező! A háziorvosától kap igazolást. Székelyhidi Béla egészségbiztosítási szakértő 2020.10.13.

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Szabadság vagy táppénz?

Tisztelt Kérdező! Kérem tanulmányozza át az alábbiakat - melyek természetesen nem csak a mezőgazdasági munkavégzés esetén érvényesek. Jó egészséget kívánok! https://agroforum.hu/blog/agrarkozosseg/mit-kell-tudni-a-betegszabadsagrol/ Székelyhidi Béla egészségbiztosítási szakértő 3142/2009/EFIK Bp. 2020.06.27. 07:14

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Egészségbiztositás kaphat e alanyi jogon a férjem, ha nincs semmi jövedelme??És ha igen, hol kell igényelni???

Tisztelt Kérdező! Kik jogosultak kizárólag egészségügyi szolgáltatásra? A társadalombiztosítás szabályai alapján kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult: a csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a gyermekgondozást segítő ellátásban vagy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, az egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatás), időskorúak járadékában, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanuló nappali tagozatos magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a tanulói/hallgatói/felnőttképzési jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói/felnőttképzési jogviszony szünetelése alatt is jogosultak), az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért vagy a külügyekért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll, a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik, az orvosszakértői szerv szakvéleménye kiállítása napjától jogosult, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2020-ban havi 48.300,- Ft-ot), ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá magyar hatóság által a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett külföldi kiskorú személy, a fogvatartott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján szociálisan rászorult, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a hajléktalan, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korh

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

A férjem igényelheti e( és megkapja e )az aktiv koruak ellátását, ha én tanfolyamos vagyok???

Tisztelt Kérdező! KORMÁNYHIVATALOK Budapest Főváros Kormányhivatala Járások Aktív korúak ellátása Budapest Főváros Kormányhivatala Hírek Dokumentumok Elérhetőségek, szervezet Közérdekű adatok Tájékoztatás álláskeresőknek Lakástámogatás Családtámogatások Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok Integritás Áldozatsegítő Szolgálatok Rólunk Kerületi (Járási) Hivatalok Budapesti Kerületi Hivatalok Budapesti Kormányablakok Központi Okmányiroda NAV Pontok Budapesten Aktív korúak ellátása 2019. január 14. 11:34 Letölthető anyagok az ellátás igényléséhez Érintett szervezeti egység: Kerületi hivatalok hatósági osztályai Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály/Szociális és Gyámügyi Osztály Milyen ellátás az aktív korúak ellátása? Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Két típusa van: 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás Hol található az aktív korúak ellátásának igénylésére szolgáló kérelem-nyomtatvány? A kérelem-nyomtatvány INNEN letölthető. A kérelem-nyomtatvány kötelező melléklete a vagyonnyilatkozat, amely szintén letölthető INNEN. A nyomtatványok papír alapon elérhetők valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál. Hol lehet a kérelmet benyújtani? Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a következő helyeken nyújtható be: kérelmező lakcíme szerint illetékes kerületi (járási) hivatalnál, bármely kormányablaknál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújtható. Ki jogosult az aktív korúak ellátására? Az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött,vagy akinek esetében a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 3 hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2020-ban 25.650,- Ft) és vagyona nincs. tehát ha kettőjük jövedelme összesen nem haladja meg az 51300.-Ft-ot- akkor igényelhető.

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Testvérem házába szeretnék bejelentkezni, mi kell hozzá és hol intézzem??

Tisztelt Kérdező! Jogilag csupán a testvére beleegyezésére van szükség. Javaslom, hogy mindketten együtt keressék fel a helyi önkormányzatot. Tisztelettel Székelyhidi Béla egészségbiztosítási szakértő Bp.2020.05.05. 06:56

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Jelenleg keresetpótló juttatást kapok( tanfolyamra járok)férjem munkanélküli lett kaphatja e az aktiv koruak ellátását??

Tisztelt kérdező! Álláskeresési járadék jár annak a személynek, aki: - álláskereső, és - az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és - kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és - vállalkozói tevékenységet sem folytat, és - munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és - számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. Az álláskeresési járadék összege attól függ, hogy az igénylő hány napig dolgozott az igénylést megelőzően. Ezt a munka elvesztését megelőző négy teljes naptári negyedévben befizetett munkaerő-piaci járulék alap havi átlaga alapján számolják ki. A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék számításának alapja a fentiek szerint számított összeg 60%-a. Mi a teendő, az álláskeresés esetén? Amiben az összes általunk felhívott foglalkoztatási osztály egyet értett, az az, hogy az első lépés, hogy mielőbb regisztráljunk online a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felületén. Ezek után a területileg illetékes foglalkoztatási osztály e-mailen keresztül fogja felvenni velünk a kapcsolatot.

Megnézem a kérdést

Székelyhídi Béla egészségbiztosítási szakértő válasza

Támogatott gyógyfürdői gyógykezelések

Tisztelt Tóth Istvánné ! Ahhoz, hogy kérdésére adeqat választ tudja adni, tudnom kellene, hogy milyen (gyógyfürdőt igénylő) gyógykezelésre van Önnek szüksége. A kérdezett jogszabály: 5/2004.(XI.19.)EüM rendelet és mellékletei. Tisztelettel Székelyhidi Béla egészségbiztosítási szakértő 3142/2009/EFIK Bp.2019.06:14. 05:59

Megnézem a kérdést

Ismerje meg szakértőinket!